Program a harmonogram

8:00 - 9:00 Prezence
9:00 – 9:25  Zahájení

RNDr. Ladislav Šnevajs, statutární město Olomouc, náměstek primátora

Mgr. Yvona Kubjátovástatutární město Olomouc, vedoucí odboru sociálních služeb 

I. dopolední blok

 

cca

9:25 – 10:40

 Prevence kriminality a politika státu

JUDr. Tomáš Koníček, odboru prevence kriminality MV ČR

 

Podpora Olomouckého kraje prevenci kriminality

Mgr. Michal Poláček, Krajský úřad Olomouckého kraje

 

22 let prevence kriminality ve městě Olomouci

PhDr. Jarmila Fritscherová, Magistrát města Olomouce

 

Nadace bezpečná Olomouc a prevence kriminality

MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady NBO 

cca 10:40 – 11:00 krátká přestávka na malé občerstvení
II. dopolední blok

 

cca

11:00 – 12:30

 Kontexty prevence kriminality

PhDr. Kazimír Večerka, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 

Městský kamerový dohlížecí systém

Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

 

Centrum primární prevence

Mgr. Markéta Rodryčová, P-centrum, spolek 

cca 12:30 – 13:15 přestávka na polední raut
UPOZORNĚNÍ:
V PRVNÍ ČÁSTI I. ODPOLEDNÍHO BLOKU (cca 13:15 – 14:15) PROBÍHÁ PARALELNÍ PROGRAM VE VELKÉM I MALÉM SÁLE!
I. odpolední blok

v hlavním sále

 

cca 13:15 – 15:15

 

 

 

 Mapování pocitu bezpečí v praxi

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D., Institut geoinformatiky, VŠB – TU Ostrava

 

Comeback starých a nárůst nových sociálně patologických jevů z pohledu Policie České republiky

plk. Mgr. Jiří Musil, MBA, vedoucí Územního odboru Olomouc

 

Projekce filmu „Na hory“

Martin Kožíšek – projekt Seznam se bezpečně!

 

Kybernetická kriminalita

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Univerzita Palackého v Olomouci

Paralelní
I. odpolední blok
v malém sále 

cca 13:15 – 14:15

BONUS NAVÍC! – Workshop na téma efektivní sebeobrany, zejména žen, seniorů či jiných skupin, které jsou znevýhodněné vůči útočníkům.
Nejen výklad, ale hlavně praktické ukázky s malým nácvikem.
Workshop vede Richard Kozák z COMBAT ELEMENTS, z. s.

Workshop má omezený počet účastníků, je třeba se registrovat zde: http://prevencesevyplati.cz/registrace-na-workshop

cca 15:15 – 15:30 přestávka na kávu
II. odpolední blok ve velkém sále

 

cca 15:30 – 16:30

 Ulice města – reálná bezpečnost vs. pocit bezpečí.

 

Moderovaná diskuse pro odbornou i laickou veřejnost na aktuální a citlivá témata narušování pocitů bezpečí v souvislosti s různými současnými rizikovými jevy, např. agresivní či pohoršující jednání různých skupin osob aj.
Diskusi dopředu vymezujeme jako positivní, tedy cíleně zaměřenou na hledání nápadů, přístupů, které mají potenciál něco zlepšit. Optimálně zlepšit pro všechny.
Vítán v debatě je každý, kdo bude tento positivní, na řešení zaměřený přístup akceptovat.
Pokud by se někdo chtěl zaměřit zejména na negativní přístup, na hledání viníků nebo by snad chtěl navrhovat postupy neetické, nedemokratické apod., dovolíme si jej odkázat spíše na diskuse na sociálních sítích.