DĚKUJEME!

DĚKUJEME VŠE ÚČASTNÍKŮM I PŘEDNÁŠEJÍCÍM HOSTŮM.
VÁM VŠEM SE PODAŘILO VYTVOŘIT MOC PRIMA ATMOSFÉRU A PŘEDEVŠÍM - BYL CÍTIT SRDEČNÝ ZÁJEM O VĚC.
VAŠE ZPĚTNÁ VAZBA, KTEROU NÁM SAMI OD SEBE SDĚLUJETE, JE PLNÁ MOC MILÝCH A POVZBUZUJÍCÍCH SLOV. TAKŽE...
...BYCHOM SI TO MĚLI ZOPAKOVAT, CO VY NA TO?

O naší konferenci

Prevence sociálně patologických jevů, resp. kriminality, oslavila nedávno 25 let. Čtvrtstoletí se v naší zemi rozvíjí "prevence" jako odborná, mezioborová a společensky významná oblast, nebo dokonce "profese" či "řemeslo", a získala si za tu dobu zasloužený respekt. 

Dnes považujeme za zcela samozřejmé, že se naši občané, od malinkých až po seniory, dozvídají relevantní informace o mnohých rizicích.
Naučili jsme se, že účinná prevence neskrývá, nestraší a nelže. Naučili jsme se totiž hodně z vlastních chyb. 

Teď však vnímáme jako nezbytné, abychom se učili a navzájem podporovali z toho, co nám jde. Z dobré praxe na poli efektivní prevence sociálně patologických jevů.

Pojďme spolu sdílet to, co umíme!

KDY SE POTKÁME?

Den
11
Měsíc
9
Hodina
9
Minuta
00
Termín konference je 11. září 2018.
Plánovaný program od 9:00 do 16:30, prezence od 8:00.

KDE SE POTKÁME?

Konference se koná v reprezentativních prostorách Velkého zasedacího sálu Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici číslo 10.

Vzhledem k dopravní situaci doporučujeme využít MHD, zastávky tramvají Palackého a Náměstí Hrdinů jsou do 5 minut chůze, viz mapka ZDE.

Program a harmonogram

Vážení zájemci o naši konferenci,

snažíme se sestavit co nejzajímavější program a pozvat významné hosty.
A protože naši hosté jsou skutečně významní, tak jsou velmi žádaní.
Proto, prosím, berte prozatím tento program jako pracovní verzi.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu obsahu i času.

 

Vážení, zejména však vážené,
díky vstřícnosti pana Richarda Kozáka ze spolku Combat Elements, z. s., můžeme účastníkům naší konference, a částečně i zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, kteří přijdou „z ulice“, tedy nemusí být řádnými účastníky celé konference, nabídnout zajímavý workshop.
A to velmi, velmi užitečný a praktický workshop!
Více zde...

Moderovaná diskuse pro odbornou i laickou veřejnost na aktuální a citlivá témata narušování pocitů bezpečí v souvislosti s různými současnými rizikovými jevy, např. agresivní či pohoršující jednání různých slupin osob aj.
Diskusi dopředu vymezujeme jako positivní, tedy cíleně zaměřenou na hledání nápadů, přístupů, které mají potenciál něco zlepšit. Optimálně zlepšit pro všechny.
Vítán v debatě je každý, kdo bude tento positivní, na řešení zaměřený přístup akceptovat.
Pokud by se někdo chtěl zaměřit zejména na negativní přístup, na hledání viníků nebo by snad chtěl navrhovat postupy neetické, nedemokratické apod., dovolíme si jej odkázat spíše na diskuse na sociálních sítích.

Více zde...

Novinky/Blog

Debata: Ulice města – reálná bezpečnost vs. pocit bezpečí

Organizátoři konference Prevence se vyplatí! velmi citlivě vnímají témata, která hýbou naší společností a která souvisí s pocitem bezpečí. V posledním roce se v Olomouci ukázalo jako silné, zneklidňující téma situace související se zvyšujícím se počtem bezdomovců a zejména s vlivem jejich jednání na ostatní lidi. Mnohé osobnosti se v médiích výrazně kriticky vyjadřovaly k (…)

BONUS! Workshop sebeobrany pro ženy

Vážení, zejména však vážené, díky vstřícnosti pana Richarda Kozáka ze spolku Combat Elements, z. s., můžeme účastníkům naší konference, a částečně i zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, kteří přijdou „z ulice“, tedy nemusí být řádnými účastníky celé konference, nabídnout zajímavý workshop. A to velmi, velmi užitečný a praktický workshop! COMBAT ELEMENTS z.s. se specializuje (…)

PETICE ZA SNÍŽENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE A ZLEPŠENÍ JEJICH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Rádi bychom doporučili Vaší pozornosti tuto petici. Nenabádáme k nějakého bezmyšlenkovitému hromadnému podepisování. Rádi bychom Vás motivovali k zamyšlení, co vlastně od odborně vzdělaných metodiků prevence na školách očekáváme. Co si přejeme pro své děti. Připojujeme pohled psychologa Petra Hrocha, předsedy Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost Statutárního města Olomouce: „Doporučuji to podpořit za podmínky, (…)

Všechny příspěvky